free international dating sites in ukraine - Depunerea declaratiilor fiscale online dating

Iata explicatiile Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

depunerea declaratiilor fiscale online dating-37depunerea declaratiilor fiscale online dating-36

Declaraţia se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz, respectiv: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii întreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă. acces la internet, Internet Explorer și Adobe Reader instalate B. acces la internet, Internet Explorer și Adobe Reader instalate Adobe Reader este programul care citește documente în format . Certificatul digital calificat se emite contra cost de către furnizorii de servicii de certificare acreditaţi de către Ministerul Comunicaţiilor si Societaţii Informaţionale.

deținerea unui certificat digital calificat pentru semnatura electronică [cost aprox. Registrul funizorilor este publicat pe site-ul ro, în acest moment fiind înregistrați următorii furnizori: SC Trans Sped SRL Digisign SA Certsign SA Alfatrust Certification SA – Centrul de Calcul SA și etapele pentru obținerea dreptului de a semna electronic sunt publicate pe siteurile furnizorilor, denumiți Autorități de certificare, și sunt aproximativ similare. Înregistrare prealabilă pe portalul ANAF – pentru depunerea electronică a declaraţiilor ETAPE: 1. Transmiteți documentul PDF pe adresa de email a Autorităţii de certificare care v-a eliberat certificatul digital. Autoritatea de certificare va verifica datele din documentul traaansmis de dvs. Apăsaţi butonul Transmite documentul pentru transmiterea Documentului de confirmare. Se va afişa mesajul: Documentul de confirmare a fost traansmis cu succes!

– C230 – Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 52/2012) Cererea se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: – au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora; – optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult; contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult; – contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

– D208 – Declaraţie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (OPANAF 892/2012) Se completează de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Selectați din meniul din partea stângă formularul, și descărcați din coloana Programe asistență / PDF documentul denumit Soft A.

În partea stângă a paginii sunt disponibile pentru consultare: -Ghid de depunere a declaraţiei …, -Instrucţiuni de completare a declaraţiei …, Prevederi legale de completare a declaraţiei …. Accesați pagina https://formularunic.e-guvernare.ro/, care conține un link către https://portal.app2ro/Login/Login.

ANAF avertizează că sunt probleme cu adrese de email de tipul @

Dacă nu ați primit în termen de de 4 zile din momentul in care ati aplicat pentru activarea dreptului de a depune declaratii electronice mesajele de confirmare a activarii dreptului de a transmite declaratii, ANAF va invită sa incercati sa depuneti declaratiile electronice. Descarcați formularul în format PDF editabil de la adresa

Prevederile se refera la declaratia fiscala unica, dar si la celelalte declaratii depuse online de contribuabili prin intermediul portalului

Tags: , ,